سبد خرید خالي مي باشد

ورزش و سلامت

  مقدمات بیومکانیک ورزشی

  اين درس از دروس تخصصي دوره كارشناسي علوم ورزشي مي باشد. علاوه بر دانشجويان و دانش آموختگان كارشناسي علوم ورزشي، مهندسي ورزش و مهندسي پزشكي، دانشجويان علاقمند تحصيلات تكميلي رشته هاي بيومكانيك ورزش، آسيب شناسي و حركات اصلاحي و رفتار حركتي ني...
  نام استاد :

  دکتر الهام شیرزاد

  طبقه درسی :

  ورزش و سلامت