سبد خرید خالي مي باشد

دفتر آموزش های حرفه ای و تخصصی مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در نظر دارد دوره های جدید خود را مطابق با نیاز متقاضیان و از بین دوره های پرمخاطب انتخاب نماید.

نظرسنجی حاضر با این هدف طراحی شده  است تا بتوانیم پیشنهادات شما را به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی دوره های کاربردی دانشگاه، مورد سنجش قرار دهیم . از این رو خواهشمند است با درج نظرات ارزشمند خود ما را برای برنامه ریزی آتی در برگزاری دوره های جدید یاری فرمایید.

 

نظرسنجی

اطلاعات را وارد کنید
اطلاعات را وارد کنید
Invalid Input
اطلاعات را وارد کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input