سبد خرید خالي مي باشد

مهندسی صنایع

  اصول شبیه‌سازی و بهینه سازی کامپیوتری

  شبیه‌سازی تقلیدی از عملکرد فرایند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است. شبیه‌سازی، صرفه نظر از این که با دست یا به وسیله کامپیوتر انجام می‌شود، به ایجاد ساختگی تاریخچه سیستم، و بررسی آن به منظور دستیابی به نتیجه گیری‌هایی در مورد ویژگی‌های عملکر...
  نام استاد :

  دکتر محمد شیخ علیشاهی

  طبقه درسی :

  مهندسی صنایع

  استاتیک

  استاتیک پایه کلیه دروس مهندسی میباشد که مفهوم اصلی آن در تعادل بودن است.هدف از این دوره بدست آوردن روابط تعادل میباشد که شامل سرفصل های مختلفی است که با استفاده از آن میتوان سازه های تحت بارگذاری را تجزیه و تحلیل کرد....
  نام استاد :

  حسن هادی زاده

  طبقه درسی :

  مهندسی صنایع

  مقاومت

  مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعه استحکام مواد مهندسی و اعضای سازه ها (تیرها ، ستون ها ، میله ها) و رفتار آنها در برابر نیروهایی که به آن وارد می شود که به تنش و کرنش معروف اند می پردازد.اکثر سازه های مهندسی که در صنعت و زندگی ...
  نام استاد :

  حسن هادی زاده

  طبقه درسی :

  مهندسی صنایع