سبد خرید خالي مي باشد

کارآفرینی

کارآفرینی

مدیریت تیم‌های کارآفرینی

موفقیت ها و پیشرفتهای بشر در حوزه های مختلف نتیجه کار جمعی بوده است. در دنیای کسب و کار و کارآفرینی هم موفقیتهای بزرگ در نتیجه اقدامات تیم قوی و موثر بوده است. هرچند که یکی از سه دلیل اصلی شکست استارت آپ ها نداشتن تیم منتاسب است، اما متاسفانه در ادبیات نظری و حوزه عملی بیشتر از فرد کارآفرین یاد می ش...
نام استاد :

دکتر محمد عزیزی

طبقه درسی :

کارآفرینی