سبد خرید خالي مي باشد

مدیریت پروژه

  مدیریت زنجیره تامین

  لوجستیک و یا مدیریت زنجیره‌ی تامین، شاخه ای از مدیریت است که در حالی که به قدیمی‌ترین فعالیت های کسب و کار می‌پردازد، به جدیدترین آن‌ها نیز توجه ویژه دارد. فعالیت‌های مدیریت زنجیره‌ی تامین که شامل ارتباطات، مدیریت موجودی، انبارداری، حمل و ن...
  نام استاد :

  سیداحسان الهی

  طبقه درسی :

  مدیریت پروژه

  مدیریت عملیات

  مدیریت عملیات، به انجام کار اصلی هر شرکت به صورت بهینه می‌پردازد. با توجه به گستردگی کاربرد مدیریت عملیات در تقریبا تمام کسب‌وکارهای حوزه کار و خدمات، آگاهی از اصول مدیریت عملیات برای هر مدیری لازم است. این درس از دروس اجباری تقریباً تمامی ...
  نام استاد :

  سیداحسان الهی

  طبقه درسی :

  مدیریت پروژه