هر گونه سوال راجع به کارگاه

در صورتی که راجع به کارگاه سوال و یا ابهامی دارید مطرح بفرمایید. مدرس و دستیار دوره پاسخ خواهند داد.

(البته برای پست کردن لازم است لاگین کرده باشید)


(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)